Design as knowledge generator

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftDesign Issues
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit