Design and validation of a X/ Ku band feed system for ScanSAR antenna

P. Cecchini, R. Mizzoni, G. Orlando, F. Hélière, Kees van 't Klooster

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design and validation of a X/ Ku band feed system for ScanSAR antenna'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen