Design and test of a new high pressure phase equlibrium apparatus for highly corrosive mixtures of importance for natural gas

M. Mota Martinez, S. Samdani, A.S. Berrouk, M.A. Alves da Rocha, E.Y. Elhseinat, F. Banat, M.C. Kroon, C.J. Peters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Design and test of a new high pressure phase equlibrium apparatus for highly corrosive mixtures of importance for natural gas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Physics