Design and realisation of the Eindhoven scanning proton microprobe

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

371 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • de Voigt, Martien, Promotor
  • Hagedoorn, H.L., Promotor
Datum van toekenning28 mrt. 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit