Design and rationale of the efficacy of spinal cord stimulation in patients with refractory angina pectoris (SCRAP) trial

F.E. Vervaat (Corresponding author), A. van der Gaag, C. Smetsers, P.C. Barneveld, M. van 't Veer, K. Teeuwen, H. van Suijlekom, L. Dekker, I.F. Wijnbergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Zoekresultaten