Design and rationale of the efficacy of spinal cord stimulation in patients with refractory angina pectoris (SCRAP) trial

F.E. Vervaat (Corresponding author), A. van der Gaag, C. Smetsers, P.C. Barneveld, M. van 't Veer, K. Teeuwen, H. van Suijlekom, L. Dekker, I.F. Wijnbergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design and rationale of the efficacy of spinal cord stimulation in patients with refractory angina pectoris (SCRAP) trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry