Design and performance of an unequally-spaced slot-antenna array

Sastyatmodjo Sastradipradja

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's45
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit