Design and performance evaluation of the functional coating for air purification under indoor conditions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
265 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design and performance evaluation of the functional coating for air purification under indoor conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen