Ontwerp en inrichting van een kwaliteitsborgingssysteem medische hulpmiddelen

Sharon Nijenhuis

  Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

  Samenvatting

  Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) wil voor zijn patiënten de kwaliteit van steriele medische hulpmiddelen, zoals instrumentarium en implantaten, borgen. Hiervoor zijn verschillende (sub-) processen ingericht. Overzicht, afstemming, integratie en regie op deze processen ontbrak echter nog. Daarom is in dit ontwerpproject een kwaliteitsborgingssysteem voor steriele medische hulpmiddelen ontworpen en ingericht.
  Het uitgangspunt was om inzicht te verkrijgen in hoe het SKB er voor staat met betrekking tot de kwaliteitsborging van steriele medische hulpmiddelen, de ‘basis op orde’ en ‘in control’ zijn, en om continu te blijven verbeteren. Dit is bereikt door de Domeingroep Medische Hulpmiddelen op te richten en benodigde werkdocumenten te ontwerpen als basistools om in control te kunnen komen. Deze multidisciplinaire groep komt nu periodiek bij elkaar om gezamenlijk toezicht te houden op de kwaliteitsborging van medische hulpmiddelen door het gehele ziekenhuis, in alle lagen van de organisatie. De grootste risico’s op dit gebied kunnen door middel van voortgangsrapportages en monitoring van Kritieke Prestatie Indicatoren eenvoudig worden gesignaleerd en geprioriteerd. De voortgang van verbetertrajecten wordt gemonitord binnen het ontworpen dashboard.
  Zo worden nu periodiek audits uitgevoerd naar de opslag van steriele medische hulpmiddelen, is een validatieplan opgesteld voor apparatuur op de Centrale Sterilisatie Afdeling, en worden storingen in deze apparatuur gemonitord. Ook is er een verbeterslag gemaakt met betrekking tot de verwervingsprocedure van medische gebruiks- en verbruiksmiddelen, met als doel om nog meer productdossiers vóór aanschaf compleet te hebben dan voorheen en hiermee de patiëntveiligheid te vergroten. Door dit ontwerpproject heeft het SKB nu goed inzicht in de status met betrekking tot de kwaliteitsborging van steriele medische hulpmiddelen, en wordt toekomstige continuïteit gegarandeerd.
  Vertaalde titel van de bijdrageDesign and organization of a quality assurance system for medical devices
  Originele taal-2Nederlands
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lansbergen, Michaël D.I., Begeleider
  • Kemna, E.H.J.M., Externe begeleider, Externe Persoon
  • Emmer, Marcia, Externe begeleider
  Datum van toekenning11 jan. 2020
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 11 jan. 2020

  Bibliografische nota

  PDEng thesis. - Confidential

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ontwerp en inrichting van een kwaliteitsborgingssysteem medische hulpmiddelen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit