Design and evaluation of filtering methods for gradient artefact suppression in EEG recordings during co-registered EEG-fMRI

José Leonardo Ferreira

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

238 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Aarts, Ronald M., Promotor
  • Wu, Yan, Co-Promotor
  • Besseling, Rene M.H., Co-Promotor
Datum van toekenning21 jan. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4968-9
StatusGepubliceerd - 21 jan. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit