Design and evaluation of a robotic TV-assistant: balancing personality and control

B.W. Meerbeek, H.C.M. (Jettie) Hoonhout, P. Bingley

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelDevelopments in Human Factors in Transportation, Design and Evaluation
RedacteurenD. Waard, de, K.A. Brookhuis, A. Toffetti
Pagina's189-204
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit