Design and development of a pedal driven rice thresher

E.J. Heugten, van, Djoko Suharto, Hadi Suganda, Tjipto Hartono

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

1970 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 1979

Bibliografische nota

Voordracht op de internationale conferentie "Agricultural engineering in national development", Serdang, Selangor, Malaysia, 10-15 September 1979.

Citeer dit