Design and development of a high-speed axial-flux permanent-magnet machine

F. Sahin

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

8510 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Vandenput, Andre, Promotor
  • Compter, John, Promotor
Datum van toekenning16 mei 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1830-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit