Design and development of a flight-model cold gas propulsion system

Mojtaba Ghasemi, Abdolrahim Rezaeiha

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design and development of a flight-model cold gas propulsion system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen