Design and Construction of a High-Precision Atomic Beam Machine for Quantum Optics and Atom Optics Experiments

R.M.S. Knops, A.E.A. Koolen, H.C.W. Beijerinck, K.A.H. Leeuwen, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)286-292
  TijdschriftLaser Physics
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit