Design and characterization of a resonant microwave cavity as a diagnostic for ultracold plasmas

Mark A.W. van Ninhuijs, K.A. Daamen, Job Beckers, O.J. Luiten (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Design and characterization of a resonant microwave cavity as a diagnostic for ultracold plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen