Design and characterization of a multifunctional pH-triggered peptide C8 for selective anticancer activity

S. Lu, W.F.D. Bennett, Y. Ding, L. Zhang, H.Y. Fan, D. Zhao, T. Zheng, P.K. Ouyang, J. Li, Y. Wu, W. Xu, D. Chu, Y. Yuan, H. Heerklotz, M. Karttunen, P. Chen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
215 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design and characterization of a multifunctional pH-triggered peptide C8 for selective anticancer activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen