Design and characterization of a multifunctional pH-triggered peptide C8 for selective anticancer activity

S. Lu, W.F.D. Bennett, Y. Ding, L. Zhang, H.Y. Fan, D. Zhao, T. Zheng, P.K. Ouyang, J. Li, Y. Wu, W. Xu, D. Chu, Y. Yuan, H. Heerklotz, M. Karttunen, P. Chen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
165 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Design and characterization of a multifunctional pH-triggered peptide C8 for selective anticancer activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen