Design and analysis of provably secure pseudorandom generators

A. Sidorenko

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

162 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Tilborg, Henk, Promotor
  • Schoenmakers, L.A.M. (Berry), Co-Promotor
Datum van toekenning29 okt 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1130-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit

Sidorenko, A. (2007). Design and analysis of provably secure pseudorandom generators. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR630168