Design and analysis of a class-aware recursive loop scheduler for class-based scheduling

R. Rom, M. Sidi, H.P. Tan

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's18
StatusGepubliceerd - 2005

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2005048
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit