Design, analysis, and optimization of distributive mixing : with applications to micro and industrial flow devices

M.K. Singh

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

533 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, Han, Promotor
  • Anderson, Patrick D., Co-Promotor
Datum van toekenning22 dec 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1476-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit