Description of a Pin-Pulling process with aid of dimensional analysis

H.L. Muller, W.T. Kregting, J. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)303-308
TijdschriftC.I.R.P.
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1968

Citeer dit

Muller, H. L., Kregting, W. T., & Smit, J. (1968). Description of a Pin-Pulling process with aid of dimensional analysis. C.I.R.P., 16(4), 303-308.