Describing the firmness, springiness and rubberiness of food gels using fractional calculus: Part I: Theoretical framework

T.J. Faber, A. Jaishankar, G.H. McKinley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Describing the firmness, springiness and rubberiness of food gels using fractional calculus: Part I: Theoretical framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen