Describing collaborative working during meetings in construction

F.J.M. Gassel, van, G.J. Maas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)405-405
Aantal pagina's1
TijdschriftGerontechnology
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit