Desalination and water recycling by air gap membrane distillation

G.W. Meindersma, C.M. Guijt, A.B. Haan, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  183 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Desalination and water recycling by air gap membrane distillation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Aarde en milieuwetenschappen