Dermatology of pets and human health

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dermatology of pets and human health'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit