Depth reconstruction based on irregular patches

R. Rodrigues, C.W.A.M. Overveld, van, P. Wilinski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings Encuentro Portugues de computacao Graphice
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit