Depletion interaction of casein micelles and an exocellular polysaccharide

R. Tuinier, E. ten Grotenhuis, C. Holt, P.A. Timmins, C.G. de Kruif

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

73 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Depletion interaction of casein micelles and an exocellular polysaccharide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie