Dependence of the viscoelastic response of the urinary bladder wall on strain rate

J.C. Nagtegaal, R. Mastrigt, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

17 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)291-296
TijdschriftMedical and Biological Engineering and Computing
Volume19
StatusGepubliceerd - 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit