Dependable wireless sensor networks for in-vehicle applications

R. Tavakoli

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

248 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Goossens, Kees G.W., Promotor
  • Basten, A.A. (Twan), Promotor
  • Nabi, Majid, Co-Promotor
Datum van toekenning12 dec. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4645-9
StatusGepubliceerd - 12 dec. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit