Dependable wireless sensor networks for in-vehicle applications

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

167 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Faculteit Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Goossens, Kees G.W., Promotor
  • Basten, A.A. (Twan), Promotor
  • Nabi, Majid, Co-Promotor
Datum van toekenning12 dec 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4645-9
StatusGepubliceerd - 12 dec 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Tavakoli, R. (2018). Dependable wireless sensor networks for in-vehicle applications. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.