Denumerations of rooted trees and multisets

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-33
TijdschriftDiscrete Applied Mathematics
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit