Density of atoms in Ar*(3p5 4s) states and gas temperatures in an argon surfatron plasma measured by tunable laser spectroscopy

S. Hübner, N. Sadeghi, E.A.D. Carbone, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

32 Citaten (Scopus)
288 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Density of atoms in Ar*(3p5 4s) states and gas temperatures in an argon surfatron plasma measured by tunable laser spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie