Density and hazard estimation in censored regression models

I. Van Keilegom, N. Veraverbeke

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit

Van Keilegom, I., & Veraverbeke, N. (1999). Density and hazard estimation in censored regression models. Technische Universiteit Eindhoven.