Density and hazard estimation in censored regression models

I. Van Keilegom, N. Veraverbeke

    Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

    Originele taal-2Engels
    UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
    StatusGepubliceerd - 1999

    Citeer dit