Densities of Codes of Various Linearity Degrees in Translation-Invariant Metric Spaces

Anina Gruica, Anna-Lena Horlemann, Alberto Ravagnani, Nadja Willenborg (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
58 Downloads (Pure)

Samenvatting

We investigate the asymptotic density of error-correcting codes with good distance properties and prescribed linearity degree, including sublinear and nonlinear codes. We focus on the general setting of finite translation-invariant metric spaces, and then specialize our results to the Hamming metric, to the rank metric, and to the sum-rank metric. Our results show that the asymptotic density of codes heavily depends on the imposed linearity degree and the chosen metric.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)609-637
Aantal pagina's29
TijdschriftDesigns, Codes and Cryptography
Volume92
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum23 mei 2023
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2024

Financiering

FinanciersFinanciernummer
Netherlands Institute for Neuroscience NIN - KNAW
European Commission
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekOCENW.KLEIN.539, VI.Vidi.203.045

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Densities of Codes of Various Linearity Degrees in Translation-Invariant Metric Spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Citeer dit