Dense energy carrier assessment of four combustible metal powders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dense energy carrier assessment of four combustible metal powders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen