Dendritic Molecules by G. R. Newkome, C. N. Moorefield, and F. Vogtle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)170-170
Aantal pagina's1
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume36
Nummer van het tijdschrift1/2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dendritic Molecules by G. R. Newkome, C. N. Moorefield, and F. Vogtle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit