Demultiplexing 160 Gbit/s OTDM signal to 40 Gbit/s by FWM in SOA

S.L. Jansen, M. Heid, S. Spälter, E. Meissner, C.-J. Weiske, A. Schöpflin, G.D. Khoe, H. Waardt, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Samenvatting

Error-free demultiplexing of 40 Gbit/s channels out of a 160 Gbit/s optical time-division signal is demonstrated using four-wave mixing in a semiconductor optical amplifier.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)978-980
Aantal pagina's3
TijdschriftElectronics Letters
Volume38
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Demultiplexing 160 Gbit/s OTDM signal to 40 Gbit/s by FWM in SOA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit