Demonstration of SDN-Enabled Hybrid Polling Algorithm for Packet Contention Resolution in Optical Data Center Network

Fu Wang, Bo Liu, Xuwei Xue (Corresponding author), Lijia Zhang, Fulong Yan, Eduardo Magalhaes, Qi Zhang, Xiangjun Xin, Nicola Calabretta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Demonstration of SDN-Enabled Hybrid Polling Algorithm for Packet Contention Resolution in Optical Data Center Network'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie