Demonstration of reconfigurable virtual data center networks enabled by OPS with QoS guarantees

W. Miao, S. Peng, S. Spadaro, G. Bernini, F. Agraz, A. Ferrer, J. Perelló, G. Zervas, R. Nejabati, N. Giulli, D. Simeonidou, H.J.S. Dorren, N. Calabretta

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Demonstration of reconfigurable virtual data center networks enabled by OPS with QoS guarantees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen