Demand response potential of electrical space heating in Swedish single-family dwellings

E. Nyholm, S.S. Puranik, É. Mata, M. Odenberger, F. Johnsson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Demand response potential of electrical space heating in Swedish single-family dwellings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen