Demand management and production control in process industries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

147 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)187-196
TijdschriftInternational Journal of Operations and Production Management
Volume12
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit