Delta-sigma modulated voltage and current measurement for medium-voltage DC applications

Jan Gottschlich, Pelle Weiler, Markus Neubert, R.W. De Doncker

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Delta-sigma modulated voltage and current measurement for medium-voltage DC applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen