Delays in fault detection and isolation

A.A. Stoorvogel, H. Niemann, A. Saberi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings 2001 American Control Conference (Arlington VA, USA, June 25-27, 2001)
Pagina's459-463
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit