Delay models for contention trees in closed populations

O.J. Boxma, T.J.J. Denteneer, J.A.C. Resing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169-185
TijdschriftPerformance Evaluation
Volume53
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit