Delay and resource analysis in MANETs in presence of throwboxes

M. Ibrahim, A. Al Hanbali, P. Nain

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    33 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Delay and resource analysis in MANETs in presence of throwboxes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science