Delaunay triangulations on the word RAM : towards a practical worst-case optimal algorithm

O.J. Schrijvers, F. Bommel, van, K. Buchin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Delaunay triangulations on the word RAM : towards a practical worst-case optimal algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen