Delaunay triangulations in O(sort(n)) time and more

K. Buchin, W. Mulzer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Delaunay triangulations in O(sort(n)) time and more'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen