Dehydration of glucose to 5-Hydroxymethylfurfural using Nb-doped Tungstite

C. Yue, G. Li, E.A. Pidko, J.J. Wiesfeld, M.S. Rigutto, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dehydration of glucose to 5-Hydroxymethylfurfural using Nb-doped Tungstite'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen