Dehydration of glucose into HMF by Lewis acidic metal chlorides : development of a heterogeneous MeClxlionic liquidISBA-1S catalyst

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dehydration of glucose into HMF by Lewis acidic metal chlorides : development of a heterogeneous MeClxlionic liquidISBA-1S catalyst'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen