Dehydration of glucose into HMF by Lewis acidic metal chlorides : development of a heterogeneous MeClxlionic liquidISBA-1S catalyst

V. Degirmenc, R.A. Santen, van, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Abstract not available.
Originele taal-2Engels
TitelBook of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
Pagina's188-188
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dehydration of glucose into HMF by Lewis acidic metal chlorides : development of a heterogeneous MeClxlionic liquidISBA-1S catalyst'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit