Dehydration of glucose into HMF by Lewis acidic metal chlorides : development of a heterogeneous MeClxlionic liquidISBA-1S catalyst

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Abstract not available.
Originele taal-2Engels
TitelBook of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
Pagina's188-188
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dehydration of glucose into HMF by Lewis acidic metal chlorides : development of a heterogeneous MeClxlionic liquidISBA-1S catalyst'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Degirmenc, V., Santen, van, R. A., & Hensen, E. J. M. (2009). Dehydration of glucose into HMF by Lewis acidic metal chlorides : development of a heterogeneous MeClxlionic liquidISBA-1S catalyst. In Book of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout (blz. 188-188)